Kungörelser och kallelser

Kommunfullmäktige, KF
2018-04-16
Kungörelse KF (PDF)

Kommunstyrelsen, KS
2018-04-24
Kallelse KS (PDF)

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU
2018-04-10
Kallelse KSAU (PDF)

Socialnämnden, SN
2018-01-25
Kallelse/underrättelse SN (PDF)

Socialnämndens arbetsutskott, SNAU
2017-xx-xx
Kallelse SNAU (PDF)

Kommunala Pensionärsrådet (KPR/RFH)
2017-xx-xx
Kallelse KPR/RFH (PDF)

Bygg- och miljönämnden, BMN
2018-04-18
Kallelse BMN

Bildningsnämnden, BIN
2018-04-10
Kallelse BIN (PDF)

Bildningsnämndens arbetsutskott, BINAU
2018-04-24
Kallelse BIN AU (PDF)

Tekniska nämnden, TN
2018-04-07
Kallelse TN (PDF)

Senast uppdaterad 2018-04-18
 

Länkar

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se