Kungörelser och kallelser

Kommunfullmäktige, KF
2017-09-18
Kungörelse KF (PDF)

Kommunstyrelsen, KS
2017-09-26
Kallelse KS (PDF)

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU
2017-09-19
Kallelse KSAU (PDF)

Socialnämnden, SN
2017-06-08
Kallelse/underrättelse SN (PDF)

Bygg- och miljönämnden, BMN
2917-09-13
Kallelse BMN (PDF)

Bildningsnämnden, BIN
2017-09-05
Kallelse BIN (PDF)

Bildningsnämndens arbetsutskott, BINAU
2017-09-19
Kallelse BIN AU (PDF)

Tekniska nämnden, TN
2017-05-18
Kallelse TN (PDF)

Senast uppdaterad 2017-09-18
 

Länkar

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se