Kungörelser och kallelser

Kommunfullmäktige, KF
2018-10-22
Kungörelse KF (PDF)

Kommunstyrelsen, KS
2018-10-16
Kallelse KS (PDF)

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU
2018-10-17
Kallelse KSAU (PDF)

Kommunstyrelsens personalutskott, PU
2018-08-21
Kallelse PU (PDF)

Socialnämnden, SN
2018-01-25
Kallelse/underrättelse SN (PDF)

Socialnämndens arbetsutskott, SNAU
2017-xx-xx
Kallelse SNAU (PDF)

Kommunala Pensionärsrådet (KPR/RFH)
2017-xx-xx
Kallelse KPR/RFH (PDF)

Bygg- och miljönämnden, BMN
2018-10-17
Kallelse BMN 181017

Bildningsnämnden, BIN
2018-09-11
Kallelse BIN (PDF)

Bildningsnämndens arbetsutskott, BINAU
2018-10-23
Kallelse BIN AU (PDF)

Tekniska nämnden, TN
2018-05-15
Kallelse TN (PDF)

Senast uppdaterad 2018-10-17
 

Länkar

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se