Kungörelser och kallelser

Kommunfullmäktige, KF
2019-02-11
Kungörelse KF (PDF)

Kommunstyrelsen, KS
2019-01-15
Kallelse KS (PDF)

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU
2019-02-05
Kallelse KSAU (PDF)

Kommunstyrelsens personalutskott, PU
2018-08-21
Kallelse PU (PDF)

Socialnämnden, SN
2018-12-20
Kallelse/underrättelse SN (PDF)

Socialnämndens arbetsutskott, SNAU
2018-11-13
Kallelse SNau, 18-11-13  (PDF)

Kommunala Pensionärsrådet (KPR/RFH)
2018-11-14
Kallelse KPR_RFH 181114  (PDF)

Bygg- och miljönämnden, BMN
2019-01-30
Kallelse BMN 190130

Bildningsnämnden, BIN
2019-02-05
Kallelse BIN (PDF)

Bildningsnämndens arbetsutskott, BINAU
2019-01-22
Kallelse BIN AU (PDF)

Tekniska nämnden, TN
2018-05-15
Kallelse TN (PDF)

Senast uppdaterad 2019-02-07

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se