Kungörelser och kallelser

Kommunfullmäktige, KF
2017-03-20
Kallelse KF (PDF)

Kommunstyrelsen, KS
2017-03-20 (Extrainsatt)
Kallelse KS (PDF)

2017-03-28
Kallelse KS (PDF)

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU
2017-03-21
Kallelse KSAU (PDF)

2017-03-23 (Extrainsatt)
Kallelse KSAU (PDF)

Socialnämndens sammanträde, SN
2016-08-23
Underrättelse SN (PDF)

Bygg- och miljönämnden, BMN
2016-10-19
Kallelse BMN (PDF)

Bildningsnämnden, BIN
2017-03-14
Kallelse BIN (PDF)

Bildningsnämndens arbetsutskott, BINAU
2017-03-28
Kallelse BIN AU (PDF)

Senast uppdaterad 2017-03-22
 

Länkar

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se