Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden består av fem ledamöter (kommunstyrelsens arbetsutskott). Nämnden sammanträder endast då en extraordinär händelse föreligger.

Extraordinär händelse

En extraordinär händelse är en händelse som:

  • Avviker från det normala
  • Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och
  • Kräver skyndsamma insatser av kommunen

Om dessa förutsättningar finns kan nämndens ordförande besluta att det råder en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden kan i sådana lägen besluta att ta över hela eller delar av någon annan nämnds verksamhet. Så snart som en extraordinär händelse är över skall nämnden återlämna ansvaret till ordinarie nämnd. Krisledningsnämnden skall alltid återrapportera till kommunfullmäktige.

 

Senast uppdaterad 2015-07-17
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se