Kund hos kommunen

Torsås kommun tillämpar inskanning av fakturor. Fakturan skall vara så tydlig att den kan skannas och läsas på datorskärm.

Faktura skall skickas till angiven adress med och innehålla minst nedanstående uppgifter för att kommunen skall kunna hantera fakturan i vårt ekonomisystem:

- fakturanummer
- vår referens
- företagets referens
- momsregistreringsnummer
- moms skall anges separat på fakturan
- företagets bankgiro/postgironummer
- vad fakturan avser
- fakturadatum
- sista betalningsdatum

Om fakturan inte innehåller ovanstående uppgifter ser vi oss nödsakade att skicka tillbaka fakturan utan åtgärd.

Betalningsvillkor
Korrekta fakturor betalas senast 30 dagar efter den dag då fakturan kommit kommunen tillhanda.

Administrativa avgifter
Expeditions-, order-, faktureringsavgifter, serviceavgifter, påminnelseavgifter godkännes ej och kommer inte att betalas. Vi tillämpar själva inte sådana avgifter mot våra kunder. Detta gäller oaktat vad leverantör eller entreprenör intagit generellt i sin orderrutin.

Dröjsmålsränta
Vår ambition är alltid att betala korrekta fakturor i rätt tid. När dröjsmålsränta ändå kan bli aktuell, godkänner vi endast räntelagens bestämmelser, d.v.s. f.n. räntesatsen diskokonto plus åtta procent.

Att tänka på vid betalning till Torsås kommun
I första hand ska användas bifogat inbetalningskort från Torsås kommun. Vid annan betalning till kommunen ska anges OCR-nummer / fakturanummer.

Kommunen får varje dag många inbetalningar och det är därför viktigt att det syns genom OCR-nummer / fakturanummer att det är just din inbetalning som kommit.

Organisationsuppgifter Torsås kommun
Postadress
Torsås kommun
Box 503
385 25 Torsås

Besöksadress
Allfargatan 26
385 25 Torsås

Telefonväxel 0486-331 00
Telefax 0486-331 05
Organisationsnummer 212000-0696
VAT nummer SE212000069601


Senast uppdaterad 2014-06-03
 

Kontakt

För mer information

Redovisningsassistent
Carina Andersson
Tfn:0486-331 48
E-post: Carina Andersson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se