Budget och årsplan

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till.

I juni fördelar kommunfullmäktige resurser till de olika verksamheterna. Därefter tar de olika nämndernas arbete vid. Slutliga budgetramar per nämnd och skattesats fastställs i kommunfullmäktige under november månad.

Senast uppdaterad 2017-08-21
 

Kontakt

Thomas Danielsson, ekonomichef

Thomas Danielsson
Ekonomichef

Tfn: 0486-331 41
E-post: Thomas Danielsson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se