Årsredovisning

Årsredovisning 2014 omslagsbildÅrsredovisningen beskriver kommunens ekonomiska ställning och verksamhet vid räkenskapsårets slut. Årsredovisningen visar verksamhetens utfall, hur denna har finansierats och hur den ekonomiska ställningen ser ut vid räkenskapsårets slut.

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen omfattar förutom kommunens egen verksamhet även den verksamhet som bedrivs i kommunalförbund och bolagsform.

Senast i april efter redovisningsåret ska årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige.

Årsredovisningen ges ut i en oavkortad version och en förenklad version till kommunens medborgare.

Senast uppdaterad 2015-04-28
 

Kontakt

Thomas Danielsson, ekonomichef

Thomas Danielsson
Ekonomichef

Tfn: 0486-331 41
E-post: Thomas Danielsson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Verksamhetsberättelser 2014

Kommunstyrelsen (PDF)

Bygg- och miljönämnden (PDF)

Tekniska nämnden (PDF)

Socialnämnden (PDF)

Bildningsnämnden (PDF)

Revisionen (PDF)

Överförmyndarnämnden (PDF)

Torsås Bostads AB (PDF)

Torsås Fastighets AB (PDF)

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås (PDF)

Kalmarsundsregionens Renhållare (PDF)

Torsås Fjärrvärmenät AB (PDF)

Kalmarsunds Gymnasieförbund (PDF)

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se