Ekonomi

Ekonomi betyder möjligheter

Ekonomin är för oss ett redskap för att förverkliga sådant som vi anser viktigt och bra. För att uppnå det tillståndet krävs att vi har en god förmåga att lyssna och kommunicera samt att vi är beslutsamma. Vi måste ha mod att prioritera. Mod är att också säga nej.

God ekonomiadministration präglas av ordning och tydlighet. Genomarbetade och välkända rutiner ger bra kontroll och bra stöd för det dagliga arbetet.

Ekonomiinformation ska så långt möjligt vara anpassad till individens behov. Ekonomi skall vara begripligt för var och en.

 

Ekonomidokument

 

 

 

Senast uppdaterad 2014-06-05
 

Kontakt

Thomas Danielsson, ekonomichef

Thomas Danielsson
Ekonomichef

Tfn: 0486-331 41
E-post: Thomas Danielsson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se