Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor (RFH)

Rådet för funktionshinderfrågor (RFH) är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de handikappades riksorganisationer inom kommunen.

Ledamöter

Rådets ledamöter är politiker från kommunens nämnder samt representanter från handikapporganisationerna.

Syftet

Syftet med det Rådet för funktionshinderfrågor är att personer med funktionshinder genom rådet får större delaktighet i samhällets och kommunens insatser. I rådet ska man även kunna ge förslag till åtgärder som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället.
Rådet arbetar med övergripande frågor inom funktionshinderområdet. Frågor av individuell karaktär behandlas inte i handikapprådet.

 

 

 

Senast uppdaterad 2011-02-16
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se