Påverka och överklaga

Som invånare i Torsås kommun har du en rad möjligheter att påverka kommunens utveckling och de beslut som tas. På dessa sidor kan du läsa mer om dina rättigheter och hur du gå tillväga för att få din röst hörd.

Rösta i kommunalvalet
I Sverige genomförs val den tredje söndagen i september på kommunal nivå vart fjärde år. Sedan 1970 infaller val till riksdag, kommuner och landsting på samma dag i Sverige. Det går till på samma sätt som val till riksdagen. Det är sedan 1976 inte nödvändigt att vara svensk medborgare för att få rösta i kommunalvalet, men man måste vara bosatt i kommunen.

Medborgarförslag 
Torsås kommuns invånare kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige i frågor som rör kommunens verksamhet. Läs mer om medborgarförslag under rubriken till vänster.

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige inleds alltid med 30 minuter för frågor från allmänheten. Här kan vem som helst utan att i förväg anmäla sig ställa frågor direkt till fullmäktige. Frågorna ska vara av allmänt intresse och besvaras av kommunalråd eller ordförande/vice ordförande i den nämnd som berörs. För svar krävs att frågeställaren är närvarande.

Synpunkter & förslag
Hjälp Torsås kommun att bli bättre! Vi arbetar för att skapa god livskvalitet för kommunens invånare. Vårt mål är också att skapa en säker och trygg kommun. Dina synpunkter är viktiga i detta arbete.

 

Senast uppdaterad 2017-02-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se