Kommunstyrelsens arbetsutskott

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett arbetsutskott. Ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av arbetsutskottet om beredning behövs. När ärendet beretts skall arbetsutskottet lägga fram förslag till beslut i kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets ledamöter 2019-2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av fem ledamöter och dess ordförande är Henrik Nilsson Bokor (s), tillika kommunalråd på heltid.

Parti      Namn                                                              Kontakt               
S Henrik Nilsson-Bokor (Ordf) 0486-331 11
S Roland Swedestam 070-323 37 92
M Mona Magnusson (1:e vice ordf) 0486-332 14
C Christofer Johansson (2:e vice ordf) 070-892 49 99
SD Janita Kirchberg 070-519 85 85

Arbetsutskottets ersättare 2019-2022

Parti      Namn                                                              Kontakt               
L Johan Petersson
S Susanne Rosén
KD Mats Olsson
C Sten Bondesson
SD Thomas Axelsson

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-01-16
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se