Tekniska nämnden

Tekniska nämnden, har det politiska ansvaret över tekniska enhetens 
verksamhet. Det handlar om kommunens vägar, gator, parker, vatten, avlopp och liknande. Nämnden har sammanträde en gång per månad och består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Ledamöter i Tekniska nämnden 2019-2022

Parti        Namn                                                          Kontakt                   
S Roland Swedestam (ordf) 070-323 37 92
M Magnus Nilsén (1:e vice ordf) 070-396 51 44
KD Sven Söderbom
C Jan-Olof Olsson (2:e vice ordf) 070-664 56 56
SD Roger Nilsson

Ersättare i Tekniska nämnden 2019-2022

Parti        Namn                                                          Kontakt                   
S Ingrid Söderbom
L Johan Petersson
M Elwira Wiefel
C Hans Thörn
SD Mikael Petersson

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-01-11
 

Kontakt

Sekreterare tekniska nämnden

Anne-Charlott Harrysson

Tfn:0486-332 13
Fax: 0486-331 81
E-post: Anne-Charlott Harrysson

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se