Tekniska nämnden

Tekniska nämnden, har det politiska ansvaret över tekniska enhetens 
verksamhet. Det handlar om kommunens vägar, gator, parker, vatten, avlopp och liknande. Nämnden har sammanträde en gång per månad och består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Ledamöter i Tekniska nämnden

Parti        Namn                                                          Kontakt                   
S Roland Swedestam (ordf) 070-323 37 92
S Sven-Erik Tornéus 070-972 01 16
M Magnus Nilsén (1:e vice ordf) 070-396 51 44
C Åsa Haglund Rosenborg (2:e vice ordf) 073-021 52 03
SD

Ersättare i Tekniska nämnden

Parti        Namn                                                          Kontakt                   
S Monica Fredriksson 073-086 72 16
L Kent Gullin 070-999 52 62
M Björn Ekelund 070-647 42 00
C Hans Thörn 070-870 21 71
SD Kent Freij 076-891 17 46

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-04-05
 

Kontakt

Sekreterare tekniska nämnden

Anne-Charlott Harrysson

Tfn:0486-332 13
Fax: 0486-331 81
E-post: Anne-Charlott Harrysson

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se