Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden är inom kommunen ansvarig för bland annat planering och byggande på landet och i samhällen.

Lika viktigt som att utöva sitt myndighetsansvar är att vara ett serviceorgan som ger goda råd och anvisningar samt biträder näringsliv och allmänhet i sökandet efter goda lösningar vad avser planering och byggande.

Enligt Plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden verka för:

- en god byggnadskultur och en god samhälls- och landskapsmiljö.
- följa utvecklingen och ta de initiativ som behövs.
- övervaka att regler om byggande med mera efterlevs.

 

Ledamöter i Bygg- och miljönämnden 2019-2022

Parti      Namn                                                               Kontakt                
S Hans Larsson (ordf) 073-204 89 01
S Agneta Eriksson
S Bernt Nykvist
M Bengt Rydahl (1:e vice ordf) 070-492 07 89
L Leif Spångberg
C Lisa Klasson (2:e vice ordf) 070-985 04 03
C Nils Gustling
SD Thomas Axelsson
SD Kennet Kinberg

Ersättare i Bygg- och miljönämnden 2019-2022

Parti      Namn                                                               Kontakt                
S Kåre Holgersson
V Ingmar Wahlström
S Barbro Englund
M Ingegerd Tornegård
KD Robert Blomberg
C Stefan Nilsson
C Bengt Lennartsson
SD Yvonne Karlsson
SD Bo Holgersson

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-01-11
 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tfn:0486-331 00 (vxl)
E-post: Samhällsbyggnads-förvaltningen

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se