Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden är inom kommunen ansvarig för bland annat planering och byggande på landet och i samhällen.

Lika viktigt som att utöva sitt myndighetsansvar är att vara ett serviceorgan som ger goda råd och anvisningar samt biträder näringsliv och allmänhet i sökandet efter goda lösningar vad avser planering och byggande.

Enligt Plan- och bygglagen ska Bygg- och miljönämnden verka för:

- en god byggnadskultur och en god samhälls- och landskapsmiljö.
- följa utvecklingen och ta de initiativ som behövs.
- övervaka att regler om byggande med mera efterlevs.

 

Ledamöter i Bygg- och miljönämnden

Parti      Namn                                                               Kontakt                
S Hans Larsson (ordf) 073-204 89 01
S Kerstin Ahlberg 070-859 26 36
S Agneta Eriksson 0486-201 45
M Bengt Rydahl (1:e vice ordf) 070-492 07 89
MP Mikael Nilsson 070-714 89 87
C Lisa Klasson (2:e vice ordf) 070-985 04 03
C Nils Gustling 076-171 75 25
C Anita Petersson 070-939 46 85
SD Per-Olov Karlsson 073-541 53 45

Ersättare i Bygg- och miljönämnden

Parti      Namn                                                               Kontakt                
S Ingemar Larsson 073-650 06 53
L Johan Petersson 070-554 67 89
S Tommie Sigvardsson 072-732 05 65
KD Kjell Mattsson 070-392 67 55
V Hans-Göran Axelsson 070-670 86 20
C Christofer Johansson  070-892 49 99
C Östen Barrdahl
C Magnus Rosenborg 0486-200 51
SD Kenneth Kinberg

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-10-12
 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tfn:0486-331 00 (vxl)
E-post: Samhällsbyggnads-förvaltningen

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se