Bildningsnämnden

Bildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskoleverksamheten, barnomsorgen, grundskolan, obligatoriska särskolan, träningsskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan inklusive det kommunala uppföljningsansvaret samt den kommunala fritidsgårdsverksamheten.

Bildningsnämnden ansvarar även för kommunens uppgifter i kultur, biblioteks- och fritidsfrågor.

Ledamöter i bildningsnämnden

Parti       Namn                                           Kontakt                                   
S Sören Bondesson (ordf) 070-552 01 45
S Jill Jonsson  076-115 74 49 
 -  Roger Isberg 070-603 11 38
M Anders Palmér 0486-222 55
L Elsa Jannert (1:e vice ordf) 0486-216 37
C Frida Portin 0486-201 40
C Tony Schäfer 076-880 89 08
C Eva-Kristina Berg (2:e vice ordf) 073-835 14 41
SD Janita Kirchberg 070-519 85 85

Ersättare i bildningsnämnden

Parti       Namn                                           Kontakt                                   
MP  Lena Andersson 070-691 23 43
S Lina Jonsson 073-346 64 85
V Hans Gustafsson 0486-310 22
KD Anna Olausson 070-893 05 55
L Cecilia Dalberg 070-681 67 56
C Linda Eriksson 0486-300 51
C Jan-Olof Olsson 070-664 56 56
C Maria Jonsson 070-945 40 82
SD Eva Axelsson 070-734 35 37

 

 

Senast uppdaterad 2018-09-05
 

Kontakt

Mari Oskarsson
Sekreterare bildningsnämnden

Tfn: 0486-334 62
Fax: 0486-331 05
E-post: Mari Oskarsson

Kalmarvägen 5
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se