Bildningsnämnden

Bildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskoleverksamheten, barnomsorgen, grundskolan, obligatoriska särskolan, träningsskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan inklusive det kommunala uppföljningsansvaret samt den kommunala fritidsgårdsverksamheten.

Bildningsnämnden ansvarar även för kommunens uppgifter i kultur, biblioteks- och fritidsfrågor.

Ledamöter i bildningsnämnden

Parti       Namn                                           Kontakt                                   
S Sören Bondesson (ordf) 070-552 01 45
S Jill Jonsson  076-115 74 49 
S Roger Isberg 070-603 11 38
M Christer Rydén 070-398 80 46
L Elsa Jannert (1:e vice ordf) 0486-216 37
C Frida Portin 0486-201 40
C Tony Schäfer 076-880 89 08
C Eva-Kristina Berg (2:e vice ordf) 073-835 14 41
SD Nicklas Thorlin 076-346 93 63

Ersättare i bildningsnämnden

Parti       Namn                                           Kontakt                                   
MP  Lena Andersson 070-6912343
S Lina Jonsson 073-3466485
V Hans Gustafsson 0486-310 22
KD Anna Olausson 070-893 05 55
L Martin Ask 072-3232168
C Linda Eriksson 0486-300 51
C Jan-Olof Olsson 070-664 56 56
C Maria Jonsson 070-9454082
SD Mikael Johansson 072-2025199

 

 

Senast uppdaterad 2016-08-30
 

Kontakt

Sekreterare bildningsnämnden

Marlene Wigortsson
Tfn: 0486-334 62
Fax: 0486-331 05
E-post: Marlene Wigortsson

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se