Bildningsnämnden

Bildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskoleverksamheten, barnomsorgen, grundskolan, obligatoriska särskolan, träningsskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan inklusive det kommunala uppföljningsansvaret samt den kommunala fritidsgårdsverksamheten.

Bildningsnämnden ansvarar även för kommunens uppgifter i kultur, biblioteks- och fritidsfrågor.

Ledamöter i bildningsnämnden 2019-2022

Parti       Namn                                           Kontakt                                   
S Sören Bondesson (ordf) 070-552 01 45
S Jill Jonsson 
S Susanne Rosén
KD Claes Bothén
L Elsa Jannert (1:e vice ordf)
C Eva-Kristina Berg (2:e vice ordf)
C Marcus Johansson
SD Janita Kirchberg
SD Eva Axelsson

Ersättare i bildningsnämnden 2019-2022

Parti       Namn                                           Kontakt                                   
S Madeleine Gustavsson
M Anders Palmér
V Hans Gustafsson
M Marie Palm
L Cecilia Dalberg
C Roger Isberg
C Malin Mårtensson
SD Maria Petersson
SD Melker Lyth

 

 

Senast uppdaterad 2019-03-19
 

Kontakt

Mari Oskarsson
Sekreterare bildningsnämnden

Tfn: 0486-334 62
E-post: Mari Oskarsson

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se