Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar under socialnämnden för kommunens äldreomsorg, LSS-verksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Anställd personal i vård- och omsorgsförvaltningen är för närvarande ca 200 årsarbetare.


Socialförvaltningen består av:
- Individ-och familjeomsorg
- Handikappomsorg och LSS-verksamhet
- Äldreomsorg
- Färdtjänst
- Arbetsmarknadsenheten
- Integration

Senast uppdaterad 2012-11-02
 

Kontakt

alexander-louhichi

Socialförvaltning
Tf socialchef 

Alexander Louhichi
Tfn: 0486-331 33
E-post 
Alexander Louhichi

Fax: 0486-336 47
Socialförvaltningen
Kalmarvägen 4

 
 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se