Social- och omsorgsförvaltningen 

Social- och omsorgsförvaltningen lyder under Socialnämnden.

Socialförvaltningen ansvarar bl annat för Individ-och familjeomsorg, Arbetsmarknad och Integration samt STAB

Omsorgsförvaltningen ansvarar för Äldreomsorg, Hemsjukvård & Rehabilitering samt Funktionsnedsättning/Handikappomsorg,

Organisationsförändring.

Socialnämnden beslutade 2019-06-27 §92/19 att under en begränsad tid dela förvaltningen av socialnämnden i två förvaltningar – socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen från september 2019 till och med juni 2020.

Organisation Socialförvaltningen 190901

Senast uppdaterad 2019-10-25
 

Kontakt

alexander-louhichi

Socialförvaltning
Tf socialchef 

Alexander Louhichi
Tfn: 0486-331 33
E-post 
Alexander Louhichi

Fax: 0486-336 47
Socialförvaltningen
Kalmarvägen 4

 
 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se