Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har det samlade ansvaret för att planera, bygga och förvalta vårt fysiska samhälle. Det vill säga i princip allt du kan se och ta på.

På samhällsbyggnadsförvaltningen görs planer för vårt framtida samhälle, vi ser till att de planer vi har gjort följs och att de lagar vi har på bland annat miljöområdet följs.

Bygg
Lämnar råd, upplysningar och beslut gällande
bygglov, energifrågor och bostadsanpassning.

Miljö
Arbetar för en hållbar framtid inom miljö,
natur, god hälsa och säker livsmedelshantering.

Planering
Bidrar till att skapa ett hållbart samhälle
genom planering av kommunens bebyggelse
och dess utveckling.

Senast uppdaterad 2018-08-03
 

Kontakt

Chatarina Holmberg

Chatarina Holmberg Samhälls-byggnadschef

Tfn: 0486-331 80
E-post: Chatarina Holmberg

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se