Personalavdelningen

Personalavdelningen handlägger löne- och förhandlingsfrågor, personalstatistik, arbetsmiljö- medbestämmande- och jämställdhetsfrågor samt tolkar arbetsrättsliga avtal och lagar. Personalavdelningen ger också stöd och hjälp när det gäller rekrytering, rehabilitering, organisationsfrågor och andra personaladministrativa frågor. Även arkiv, information, reception samt telefonväxel ligger under Personalavdelningen.

Namn  Befattning  Telefon 
Joanna Kohnen  Servicevägledare/receptionist                        0486-331 00
Josephin Jönsson Servicevägledare/receptionist 0486-331 00
Johan Blomqvist Informationsansvarig 0486-331 14
Åke Olsson Arkivarie 0486-331 18
Isak Högelius Personalchef 0486-331 61
Carina Johansson Personalsekreterare 0486-331 62
Birgitta Eriksson  Löne- och Systemhandläggare  0486-331 64
Eva Bertilsson Lönehandläggare  0486-331 65
Lena Svensson Lönehandläggare 0486-331 66
Mathilda Rainford HR-specialist 0486-331 67

 

 

Senast uppdaterad 2017-02-15
 

Kontakt

Isak Högelius

Isak Högelius
Personalchef

Tfn: 0486-331 61
E-post: Isak Högelius

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 
 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se