Kansli

Kansliet har bland annat en servicefunktion till de beslutande organen. Här sköts diarieföring, akthantering, protokollhantering och kungörelser.

På kansliet sköts också näringslivsverksamheten och man arbetar med marknadsföring, turism och säkerhet.

Namn  Befattning Telefon 
Henrik Nilsson Bokor Kommunalråd 0486-331 11
Håkan Petersson Kommunchef/näringslivschef 0486-331 12
Yvonne Nilsson  Kommunsekreterare 0486-331 13 
Sofie Nyström Kommunutvecklare 0486-331 15
Ann-Sofie Gränefält    Kommunikations- & Turismansvarig    0486-331 20
Niclas Karlsson Säkerhetssamordnare 0471-249 893

Senast uppdaterad 2016-12-08
 

Kontakt

För mer information

Yvonne Nilsson
Tfn:0486-331 13
E-post: Yvonne Nilsson
E-post: kommunkansli@torsas.se

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 
 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se