Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är kommunstyrelsens organ för kommunövergripande ekonomiska frågor. Avdelningen svarar för sammanställning av budget, uppföljning, delårsbokslut, årsbokslut och årsredovisning. Vi gör också ekonomiska utredningar och ansvarar för utvecklingen av den ekonomiska styrningen.

Ekonomiavdelningen sköter även kommunens försäkringsskydd samt har en samordnande funktion för kommunens inköpsverksamhet.

Vidare svarar avdelningen för förvaltningen av kommunens likvida medel, upplåning samt rådgivning åt kommunledningen och övriga nämnder i frågor av ekonomisk karaktär. Avdelningen ansvarar också för registrering av kundfakturor, betalningsövervakning, kravhantering samt kommunens kassatransaktioner.


Namn  Befattning  Telefon 
Thomas Danielsson Ekonomichef 0486-331 41
Agnes Aktonius Redovisningsekonom 0486-331 47
Carina Andersson Redovisningsassistent 0486-331 48
Eva-Lena Brorsson Förvaltningsekonom 0486-331 43 
Linda Johansson Förvaltningsekonom 0486-331 42
Pelle Karlsson Bilsamordnare 0486-333 02
Marcus Sköld Redovisningsassistent              0486-331 45 

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-11-04
 

Kontakt

Thomas Danielsson, ekonomichef

Thomas Danielsson
Ekonomichef

Tfn: 0486-331 41
E-post: Thomas Danielsson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 
 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se