Kommunledningskontoret

Förvaltningen leds av kommunchefen. Till förvaltningen hör avdelningarna kansli, utveckling, ekonomi, personal och IT.

Förvaltningen har i uppgift att:

• Leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom områden som är övergripande och gemensamma.

• Erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas av kommunstyrelsen, förvaltningar och bolag. Exempel på dessa tjänster är IT-stöd, växel- och receptionstjänster samt informationstjänster. 

• I samverkan med externa samarbetspartners skapa förutsättningar för en positiv utveckling och tillväxt i kommunen. Detta sker genom insatser och regional samverkan, infrastruktur och högre utbildning, näringslivsaktiviteter, marknadsföring och profilering med mera.

Senast uppdaterad 2017-09-08
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 
 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se