Bildningsförvaltningen

KorrespondensgymnasietNärhet, kvalité, omtanke och småskalighet. Orden är ledstjärnor för Torsås kommun, inte minst för den planering som rör våra yngre invånare.

I Torsås är förskolan och ungdomsskolan en sammanhållen verksamhet med gemensamma mål. Ett livslångt lärande präglar vårt synsätt från det att barnet erhåller sin plats inom förskolan till och med vuxenutbildningen.

Våra förskolor och skolor är små och erbjuder en utvecklande, pedagogisk
miljö med behörig personal i fräscha lokaler.

Gymnasieskolor
Korrespondensgymnasiet har drygt 600 inskrivna elever från hela världen. En del av dem har schemalagd tid på skolan, andra träffar sina lärare och handledare via Internet. Gymnasiet kan ståta med framgångsrika elever, spännande inriktningar och ett medelbetyg i Sverigetoppen!

---

Bildningsförvaltningen fullgör även kommunens uppgifter i kultur, biblioteks- och fritidsfrågor och arbetar på biblioteket och på fritidsgårdarna.

Senast uppdaterad 2018-08-10
 

Kontakt

Lena Sandgren-Swartz

Lena Sandgren Swartz
Bildningschef

Tfn: 0486-334 12
E-post: Lena Sandgren Swartz

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 
 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se