Kommunens organisation

Staty tuppenAnställda inom Torsås kommuns förvaltningar och bolag utför det som de folkvalda politikerna beslutat om. Vi ser till så att det dagliga arbetet fungerar ute i verksamheterna, till exempel skolor, äldreboenden, bibliotek och reningsverk.

Kommunen har fem förvaltningar, men är också ägare till två helägda bolag. Dessa drivs självständigt och affärsmässigt, men kommunen påverkar verksamheten genom sin ägarroll. Torsås kommun är även knutna till fyra förbund.

Kommunchefen leder arbetet
Kommunchef Håkan Petersson är kommunens högsta tjänsteman. Till sin hjälp har han förvaltningschefer och bolagschefer.

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-02-21
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se