Torsås vänort

Torsås kommun har skrivit under ett samarbetsavtal med Virga kommun i Lettland.

Samarbetet syftar till att:
• Främja vänskap och förståelse mellan orterna i respektive länder
• Skapa utbyte av erfarenheter och kunskaper inom den kommunala
verksamheten
• Skapa kontakter mellan medborgare i Torsås kommun och Virga kommun

Utbytet kan ske genom kontakter mellan exempelvis kommunala nämnder/verksamheter, enskilda medborgare, näringslivsföreträdare, skolklasser, föreningar och olika organisationer.

Utbytet är baserat på en demokratisk samhällssyn och kan omfatta områden som demokrati, sociala frågor, kultur, utbildning, miljö, idrott och turism.

 

Senast uppdaterad 2010-10-18
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se