Europeiska Unionen

Den Europeiska Unionen (EU) påverkar Sverige och därmed även Torsås kommun. Många EU-beslut har ett direkt inflytande över kommunens verksamhet.

EU:s lagstiftning påverkar områden där kommunerna har ett ansvar. Kommunerna blir därför den sista länken för att tillämpa EU:s lagstiftning på den svenska lokala nivån.

Myndighetsutövning
EU:s lagstiftning påverkar kommunernas myndighetsutövning. Det handlar om att ge tillstånd och bedriva tillsyn och kontroll inom områden som miljö- och hälsoskydd, livsmedel och djurskydd. Även vissa verksamheter inom socialtjänsten bedriver myndighetsutövning enligt EU:s lagar.

Samhällsplanering
Kommunerna har ansvar för samhällsplanering. Det kan gälla planering av mark, vatten och avfall samt kollektivtrafik. EU ställer miljökrav på vissa planeringsprocesser, vilket påverkar den kommunala samhällsplaneringen.

Främja regional utveckling
Kommunen har till uppgift att främja en hållbar ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning inom sitt geografiska område, enligt krav från EU.

Kommuner påverkas som arbetsgivare
I egenskap av arbetsgivare påverkas kommunerna av EU:s lagstiftning om arbetsmiljö, arbetstid, rörlighet för arbetstagare och arbetsrätt.

Fri rörlighet inom EU berör den kommunala hälsovården
EU:s marknadslagstiftning om bland annat fri rörlighet för varor och personer omfattar delar av den kommunala hälsovården. Det omfattar också äldreomsorg, socialtjänst, skola och barnomsorg.

Senast uppdaterad 2010-10-18
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se