Internationellt arbete

Torsås kommun är aktivt engagerad i internationella samarbeten. Möjligheterna och fördelarna är många med ett lokalt engagemang i gränsöverskridande samarbeten. Ekonomin utvecklas och stimuleras, sociala och kulturella mervärden tillförs. 

Torsås har genom sitt deltagande i olika EU-projekt, sitt samarbete med vänorten och sina övriga internationella kontakter skapat nya kunskaper och ett rikt nätverk som är till nytta för den kommunala utvecklingen.

Senast uppdaterad 2010-10-18
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se