Utbildning och skola

MjölnergymnasietEnligt Skollagen ska alla barn och ungdomar, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.

Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Därmed har även Torsås kommun ett ansvar för att ge en god introduktionsutbildning för nyanlända barn och ungdomar.

Via länken till höger kan du läsa vilka riktlinjer Torsås kommun arbetar efter gällande introduktionsutbildning. 

På Mjölnergymnasiet i Torsås kan du också få undervisning i SFI (Svenska för invandrare). Kontaktperson för SFI (Svenska för invandrare) är Irené Blomgren.

 

Länkar & kontakt

Mjölnergymnasiet
Riktlinjer Introduktionsutbildning

Kontaktperson SFI
Mjölnergymnasiet

Tfn: 076-842 08 19
Tfn: 0486-45 18 20
E-post: Irene Blomgren

 

Lediga jobb

 Banner lediga jobb 

Mötesplatsen Vågen

 Banner Vågen 

Folder om våra tjänster

 Folder - Vad gör Torsås kommun 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se