Tolkservice

Torsås kommun har ett avtal med Semantix Tolkjouren, som ska ansvara för vår tolkservice. För mer information om Semantix Tolkjouren, gå till:
www.semantix.se

För att använda tolktjänsten går du tillväga på följande sätt:

Beställande av tolk skall, om möjligt, göras två dagar före
tolkningstillfället. 

Vid beställningen skall följande uppges:

-Namn på den beställande enheten, kundnummer, fakturerad enhet, klientens namn, i förekommande fall även avdelning, kontaktperson inkl. telefonnummer.
-Tolkspråk (var noga med dialekter inom olika språk).
-Datum, klockslag och plats för uppdraget.

Avbeställning

-Sker avbeställning av kontakttolk senast 17:00 dagen före
avtalad tid, dock minst 15 timmar innan, utgår ingen ersättning.
-Sker avbeställning senare debiteras ni för en
timmes tolkning exkl. reskostnad.
-Avbeställs telefontolk minst två timmar före avtalad tid
utgår ingen ersättning. Sker avbeställning senare debiteras som för 30 minuters tolkning.  

Vid frågor, beställning eller problem, kontakta
Semantix kontaktperson Karin Kalderon, 0770-457 400. 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se