Diarium och arkiv

Arkivet i kommunhusetArkiv

I Torsås kommunarkiv finns kommunala handlingar ända sedan 1800-talets mitt till handlingar från dagens kommunala verksamhet. I arkivet bevaras handlingar som exempelvis protokoll, ekonomihandlingar, byggnadslov, skolbetyg och klasslistor.

De flesta handlingar i arkivet är offentliga, vilket innebär att alla medborgare skall ha tillgång till dem. Hör av dig till kommunarkivarien om du är intresserad av att komma åt någon handling eller vill komma på besök. Större delen av arkivet finns i kommunhusets källare.

Vill du besöka arkivet, kontakta kommunens arkivhandläggare.

Diarium

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga och registreras i kronologisk ordning.

Kontakt med diarium
Varje nämnd har ett eget diarium där de allmänna handlingarna registreras. Kontakt med respektive diarium kan tas med e-post till respektive nämnds förvaltningsbrevlåda eller genom kommunens växel 0486-33 100.

Läs mer om diariet här.

Senast uppdaterad 2019-05-16
 

Kontakt

Arkivhandläggare

Karin Mongs
Tfn: 0486-332 16
E-post: Karin Mongs

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se