Banner förskolewebb

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidswebben

Förskole- och fritidswebben är en e-tjänst där ni på ett enklare sätt ska kunna ansöka om placering, ändra inkomst, kontaktuppgifter och säga upp plats.

Du som vill söka eller redan har barn på förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem kommer att kunna:

  • Ansöka om plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
  • Besvara platserbjudanden
  • Ändra din inkomst
  • Säga upp din plats
  • Registrera snitt tid (Schema läggs i tempus)
  • Uppdatera kontaktuppgifter

Har ni skulder hos Torsås kommun på grund av obetalda förskole- fritidshemsavgifter så kommer er ansökan till förskola/fritidshem inte att beviljas.

Bild för info

Du som har barn i kö till förskola, fritidshem pedagogisk omsorg kommer att kunna:

  • Se ditt barns kö-alternativ
  • Göra ändringar i ansökan
  • Se platserbjudande för ditt barn
  • Kontrollera dina kontaktuppgifter och schema

Viktigt att du loggar in direkt efter öppnandet den 5 mars och kollar dina kontaktuppgifter. Se länk nedan.

All kommunikation om din barnomsorg som exempelvis erbjudande om plats kommer fortsättningsvis endast att ske via e-post. Var därför noga med att ange dina aktuella kontaktuppgifter.

 

Logga in här:

 

 

 

Login förskole- och fritidswebben

 
 

Kontakt

Yvonne Häggbring
E-post: Yvonne Häggbring

Maria Karlsson
E-post: Maria Karlsson

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se