Ändring av detaljplan för

Skeppevik - Norra kärr 1:18

ortofoto.

Bygg- och miljönämnden antog 2014-09-16 §79 en ändring av detaljplanen för Skeppevik - Norra kärr.
Beslutet har vunnit laga kraft 2014-10-22.
Planens syfte är att möjliggöra avstyckningar för befintliga fritidshus i den östra delen av Norra kärrs fritidshusområde.

Samråd

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning
Tillägg till plankarta

Granskning
Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning
Tillägg till plankarta

Antagande
Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning
Tillägg till plankarta

Senast uppdaterad 2015-08-05
 

Kontakt

Fredrika Ternelius                   Planarkitekt
Tfn:0486-332 05
E-post: Fredrika Ternelius

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se