Vattenkvalitet

Hårdhet

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner
i vattnet. Ju färre joner, desto mjukare vatten. Ett mjukt vatten ökar
risken för korrosionsangrepp medan ett hårt vatten kan ge utfällningar
i ledningar och kärl.

Hårdheten har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel.
Mindre tvättmedel behövs vid mjukt vatten. Se tillverkarens
rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter.

Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska hårdhetsgrader och skrivs i dH. Vattnet sägs vara hårt vid 10dH eller över, medelhårt vid 5,0-9,9dH, mjukt vid 2,2-4,9dH och mycket mjukt om det är 0-2,1dH.

Det kommunala dricksvattnet i Torsås kommun har normalt en hårdhet enligt följande:
Ort, Hårdhet i tyska grader dH:
Torsås, Bergkvara, Söderåkra Medelhårt 5,5 – 6,5
Gullabo Medelhårt 7,0 – 8,0
Bidalite Medelhårt 9,0 – 10,0
Brömsebro Mjukt 4,0 - 5,0
 
 

Fakturor, flyttanmälan, vattenmätare

Kommunalt vatten och avlopp

Mona Magnusson
Assistent VA

Tfn: 0486-332 14                        E-post: Mona Magnusson

 

Blankett Flyttanmälan VA (PDF)

 
 

Kontakt

Vakant
VA-chef

Tfn:0486-331 00
E-post:    

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se