Vassklippning i kommunens vatten

vassklippning

Assar Johansson klipper vass med Truxorn.

Från och med nästa vecka kan du ha möjligheten att se denna farkost intill kommunens kust. Det är Truxorn som klipper vass för att öppna upp våra vattendrag och skapa bättre genomströmning av vattnet.

Assar som kör Truxorn börjar att klippa i mitten av juli och håller på fram till mitten av oktober. Att det växer rikligt med bladvass i vikar eller vid bäckars utlopp är en indikation på att det kommer mycket näring från land till den aktuella platsen.

Den bästa tiden för att slå vassen är under perioden från mitten av juli till september, innan vassen har börjat lagra näring i de underjordiska liggande stammarna (rhizomen). Det är även viktigt att hänsyn tas till fågelliv och övrigt djurliv vid vasslåtter vilket vi gör genom att vänta tills fåglarna häckat klart. Genom att inte ta bort all vass utan lämnar lite vassruggar här och var finns skyddet kvar både för fåglar och andra djur som väljer att gömma sig i vassen.

När vassen är klippt tars den omhand av kommunens föreningar som ingår i kustmiljögruppen och i de flesta fallen hamnar den som jordförbättring i åkrarna. 2015-07-07

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se