Samråd för del av Ragnabo 3:28 - grönstråket

Planens syfte är att i en detaljplanprocess pröva lämpligheten av att ändra ”del av Ragnabo 3:28” från parkmark till bostadsmark.

Planens syfte är att i en detaljplanprocess pröva lämpligheten av att ändra ”del av Ragnabo 3:28” från parkmark till bostadsmark. Detta möjliggör för de kringboende att köpa loss den mark som sedan länge är en integrerad del av deras trädgårdar. Marken är låglänt och inte lämplig att bebyggas. Synpunkter bör lämnas skriftligen. De skall ha inkommit till Bygg- och Miljönämnden senast måndagen den 13 oktober 2014 för att kunna beaktas under samrådstiden.
Mer information hittar du här!

2014-10-10

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se