Polistillstånd – bryttider för ansökningar 2017/2018

Polisen vill gå ut med information gällande tillstånd enligt ordningslagen.

År 2018 förväntas generera en stor mängd tillståndsansökningar i och med det valår som komma skall. Polismyndigheten flaggar nu därför om att inlämna
ansökningshandlingar i god tid innan planerat arrangemang och se till att dessa är kompletta.

Under tiden mars – augusti ökar vanligtvis dessutom antalet  ansökningar enligt ordningslagen markant samtidigt som personalresursen minskar i följd av semester, både hos polismyndigheten och samarbetspartners i kommuner och andra myndigheter.

 

Polisen har tagit fram information avseende tillståndsansökningarna 2017/2018 i Region Syd. Detta  informationsblad innehåller uppgifter om vad ansökan ska innehålla samt bryttiderna för ansökningarna, du hitta länken här.2017-09-13

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se