Påbörjad byggnation av två vindkraftverk, Påboda 6:15 och 8:7

Eolus Vind AB uppför nu två vindkraftverk strax öster om E22 mellan Bergkvara och Söderåkra.

Vindkraftverken är av fabrikatet Vestas V-90 med en totalhöjd på 150 meter. Enligt bolagets planering så kommer gjutning av fundamenten ske i slutetav maj. Montering av verken beräknas påbörjas i slutet av augusti och under september kommer troligen provdrift att ske så att verken är klara att tas i drift runt oktober månad. Här har du möjligheten att se buller-och skuggberäkningarna.

Bygglov för verken vann laga kraft 2012-06-20 och beslut enligt miljöbalken vann lagakraft 2012-05-14. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

2014-05-28

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se