Nya regler om verkställighet av lovbeslut i PBL 1 juli 2018

På grund av de nya reglerna om verkställighet i förvaltningslagen har det införts bestämmelser i PBL som särskilt reglerar verkställbarheten av lovbeslut.

Lagändringen i PBL innebär att beslut om bygglov, rivningslov och marklov får påbörjas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Läs mer på Boverkets hemsida.2018-12-04

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se