Ny naturvårdsplan på gång och ni kan hjälpa oss med arbetet!

På uppdrag av Torsås kommun kommer en extern naturspecialist ta fram ett underlag som ger vägledning och kunskap om kommunens natur. Detta underlag kommer att utgöra en viktig del i kommunens framtida arbete inom naturvårdsplanering med koppling till den nya översiktsplanen.

Underlaget kommer bl.a. innefatta inrapporterade artfynd som skett via Artportalen och det är här som ni kan hjälpa till!

Har ni gjort någon artobservation som kan vara intressant? Genomför ni artinventeringar av eget intresse, men inte rapporterat till exempelvis Artportalen eller kommunen? Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni som kommuninvånare, fritidsboende eller besökare vill dela med er av kunskaper och observationer för att vi ska kunna arbeta fram ett så bra material som möjligt! Registrera därför dina fynd i Artportalen eller hör av dig till undertecknad senast 1 oktober för att din information ska kunna tas med i arbetet.


Stort tack på förhand!

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås kommun

Sara Eskilsson, miljöinspektör

E-post: sara.eskilsson@torsas.se

Telefon: 0486-33 186

Artportalen: www.artportalen.se


Vad är Artportalen?

Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland de över 50 miljoner (jan 2016) fynduppgifterna(med undantag för vissa känsliga arter), som privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och forskare har bidragit med.

Artportalen är ett viktigt verktyg för professionell, såväl som ideell, naturvård och en unik källa till kunskap som redan nu leder till riktade naturvårdsinsatser och som i framtiden kan hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö- och klimatproblem. Artportalen är även en mötesplats för naturintresserade, som på ett enkelt och säkert sätt kan hålla koll på sina och andras fynd och utbyta kunskaper med varandra.2018-08-21

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se