Nu är det säsong för radonmätning

Radon

Radon varken luktar, syns och den smakar ingenting. Enda sättet att upptäcka den är att göra en mätning.

Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon finns i mark, luft och vatten, men kan också komma från byggnadsmaterial. Läs mer om radon här.

Hur mår ditt hus?

Radon bör mätas under perioden oktober-april. Mätningen bör pågå under två, helst tre månader. Samhällsbyggnadsförvaltningen samarbetar med mätföretaget MRM som erbjuder rabatterade mätningar. Läs mer om mätning här.

Vill du mäta radon?

En radonmätning kan du beställa här. Eller kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare information.  2014-09-25

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se