Nu är det fritt fram att bada i Fulvik!

Badande människor i Fulvik

Nu är det fritt fram att bada i Fulvik!
Provsvar från senaste provtagningen visar på tjänligt badvatten vid Fulviks badplats. Tidigare avrådan från bad dras därmed tillbaka.2014-08-11

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se