Kvällsöppet för skitsnack!

prioritering avlopp

Bygg- och miljönämnden har som mål att varje år ska 150 stycken nya avlopp uppfylla dagens miljökrav. En viktig del för att uppfylla Bygg-och miljönämndens mål är att föra en dialog med er fastighetsägare. Då vi vet att många arbetar under kontorstid väljer nu Samhällsbyggnadsförvaltningens avloppshandläggare att ha öppet en kväll i månaden i samband med att nya förelägganden har skickats ut för att kunna informera om ärendegången och vilka krav som gäller på just er fastighet.

Lagstiftningen, Miljöbalken i detta fall, säger att det är olagligt att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen. Det är du som fastighetsägare som är verksamhetsutövare över avloppsanordningen enligt miljöbalken och det är samhällsbyggnadsförvaltningen som har tillsynsansvaret över att verksamhetsutövaren har en godkänd avloppsanordning.

Kvällsöppet för skitsnack våren 2016Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med föreläggande att åtgärda bristfälliga avlopp. De som inte är godkända får ett föreläggande på sig, som fastighetsägare får du 12 månader på dig att åtgärda det bristfälliga avloppet. Om föreläggandet inte leder till åtgärd läggs ett förbud förenat med vite på fastighetens avlopp.

Bygg och miljönämnden har valt att systematiskt dela in kommunen i områden och gå igenom fastighet för fastighet och kräva verksamhetsutövaren på att det finns ett godkänt avlopp på fastigheten. På bilden finns de första fyra olika områdena som kommer att gås igenom, den röda rutan är genomförd, nu påbörjas arbetet med den lila rutan sedan de blå rutorna osv. Det finns ingen tidsplan satt utan område för område ersätts mot nya tills det att hela kommunen har godkända avlopp.

 

 

 2016-04-04

 

Välkommen

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00          

Lunchstängt 12.00-13.00.

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se