Upphävande av fastighetsbestämmelser - sporthallen

Karta sporthallen

Fastighetsägaren till Torsås 4:111 och Torsås 6:17/3 önskar slå samman fastigheterna.

För att kunna genomföra sammanslagningen måste fastighetsbestämmelserna från 1961 upphävas. Information hittar du på länken nedan.

del av Torsås 4:111 - sporthallen

 2014-05-28

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se