Bygga till eller nytt utan bygglov? Nya regler från den 2 juli.

Om riksdagen godkänner förslagen får du bland annat bygga ett bostadshus på högst 25 m2, bygga till högst 15 m2 och bygga högst två takkupor utan att söka bygglov.

Flertalet av åtgärderna ska anmälas till Bygg- och miljönämnden och du får inte börja bygga innan Bygg- ochmiljönämnden har gett startbesked. Du kan läsa regeringens proposition här.

2014-05-28

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se