Granskningsskede för Norra Kärr 1:18

OR_Norrakarr

Förslag till detaljplan samt de utredningar som tillhör planförslaget finns tillgängliga för granskning fr o m onsdagen den 25 juni t o m måndagen den 21 juli 2014.

Planförslaget omfattar fastigheten Norra kärr 1:18. Planområdet är ett befintligt fritidshusområde vid kusten strax söder om Bergkvara. Planens syfte är att möjliggöra avstyckningar för befintliga fritidshus i den östra delen av Norra kärrs fritidshusområde. Handlngarna finner du här.

2014-06-23

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se