Fulviks badplats

Under sommaren har det varit en del problem med kvaliteten på badvattnet vid Fulviks badplats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tyvärr fått avråda från bad under några tillfällen. De provsvar vi fick måndagen den 11 augusti visar normala värden och det är fritt fram att bada igen

Många kommuninvånare har haft förslag på vad som orsakat problemen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt  tänkbara källor i anslutning till Fulvik. Detta innefattar också anläggningar i Kalmar kommun. Vi har haft kontinuerlig kontakt med miljöavdelningen i Kalmar som också inspekterat området. Inget tyder på att källan till föroreningarna kommer från någon anläggning i närheten av viken.

 

Det mest troliga är att en båt tömt sin latrintank strax utanför Fulvik i Kalmarsund i slutet av juni. Förutom synliga lämningar visade vattenproverna på höga halter e-coli bakterier vilket tyder på avföring från människor. De höga halterna e-coli varade bara några dagar och sedan var badvattnet tjänligt igen. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen2014-08-13

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se