Förslag till ny detaljplan för gamla festplatsen i Djursvik

img_1828

Torsås kommun beslutar 2015-10-05 att köpa in fastigheten Kroka 4:39 i Djursvik för att utveckla området för bostäder och för att ta till vara dess kvalitéer för friluftsliv.

Området är beläget i de centrala äldre delarna av byn Djursvik och har tidigare använts som festplats. För mer information läs vidare här.

 

 2015-12-21

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se