Finns risken att gödselbrunnen blir överfull?

Till följd av den varma och torra sommaren 2018 finns det möjlighet att ansöka om undantag gällande gödselspridning.

Detta är aktuellt under november 2018 för åkermark inom känsliga områden. Ansökan lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen/miljö.

 

Blanketten för undantag fram till nov 2018, här.

 

För gödseldispensenser i övrigt. I första hand bör ni undersöka möjligheten att låna någon annans gödselbrunn eller platta där kapacitet finns.

 

Blanketten för gödseldispens, här.

 

Vänligen hör av er till Samhällsbyggnadsförvaltningen/miljö för vägledning.2018-10-03

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se