Ett planprogram för Bergkvara hamn har tagits fram!

forsida_bild_bergkvara2.1_hamnen

Bygg- och miljönämnden har, på uppdrag av kommunstyrelsen, tagit fram ett planprogram samt illustrationer för hur förslaget skulle kunna se ut. Berörda samt allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget fram till den 26 juni 2017. Ett informationsmöte för allmänheten kommer att hållas den 15 juni 17-19 i kommunhusets foajé. För mer information se här!

2017-05-26

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se