Dags att mäta radon!

Radondosor från MRM

Var rädd om din hälsa och håll koll på radonvärdet i huset.

Nu är säsongen inne för att mäta radon igen - känner du dig osäker

på radonhalten i hemmet är det nämligen mellan 1 oktober-30 april

som du får mest korrekt mätresultat. Mätperioden bör vara minst två

månader. Läs mer om radon och hur du går tillväga för att mäta i just ditt hem här.

 2017-10-24

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se