Bli vattensmart även för å- och sjövatten

vattensmart_sta¦èende

Länsstyrelsen gick ut i veckan med att vi måste hushålla med allt vatten. Det betyder att vid låga vattenflöden i åar och sjöar är det inte tillåtet att bevattna med å- och sjövatten.

Det vatten som finns är livsnödvändigt för växter och djur som lever i vattnet, men även för att "tillverka" dricksvatten.

Länsstyrelsens riktlinjer för när uttag är skadligt går vis 25 liter per sekund och meter åbredd. Det motsvarar alltså 200 liter per sekund i en å som är 4 meter bred.  Läs mer på länsstyrelsens hemsida.

2017-06-29

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se