Blanketter på vift.

Länk till blanketter

Söker du en viss blankett?

hittar du den under denna länk: Blanketter.

Samhällsbyggnadsförvaltningens blanketter har uppdaterats till E-blanketter. Detta så att du ska kunna skriva klart blanketten innan du skriver ut den. Arbetet gör att blanketter inne på vissa undersidor under boende, miljö och hälsa inte är tillgängliga för tillfället. Under tiden sidorna uppdateras ber vi er att gå omvägen via kommunens blankettsida där de finns uppdaterade (länken ovan).

 2016-06-07

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se