Ändringar i plan- och bygglagen

Nya regler från den 2 juli 2014.

Ändringarna innebär att fler åtgärder ska kunna göras utan krav på bygglov.

Det kommer dock att krävas en anmälan och ett startbesked från  Bygg- och miljönämnden innan byggstart.

I avvaktan på att kommunens tjänstermän har tillräcklig information hänvisar vi till Boverkets hemsida.2014-06-16 14:00

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se