Avfall och återvinning

Invigning av Torsås återvinningscentral 21/5 2012Synen på avfall har förändrats under de senaste årtiondena. Nu för tiden läggs nästan inget alls på deponi utan istället tas avfallet till vara på ett effektivt sätt genom återvinning. Hushållens och företagens avfall har gått från att vara skräp som man bara vill göra sig av med till att bli en resurs, en viktig del i det
materiella kretsloppet. Den moderna avfallshanteringen bygger på sortering,
återvinning och förbränning.

Aktuella öppettider för Torsås Återvinningscentral hittar ni på KSRR:s hemsida, klicka här!

 

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se